دفاتر حقوقی عدالت

دعاوي حقوقي در ايران

دعاوي حقوقي در ايران

چنانچه دعوايي عليه شما در ايران طرح شده باشد يا اينكه بخواهيد دعوايي عليه كسي طرح كنيد نيازي به مسافرت به ايران نديد و فقط كافيست يك وكالتنامه بدهيد. 

دفتر ما كليه دعاوي حقوقي، كيفري، مالي و ملكي شما را قبول ميكند و تنها لازم است يك وكالتنامه معتبر با يكي از همكاران ما در ايران، تنظيم شود.

تماس با ما

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Law offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2021