دفاتر حقوقی عدالت

دعاوي حقوقي در ايران

دعاوي حقوقي در ايران

چنانچه دعوايي عليه شما در ايران طرح شده باشد يا اينكه بخواهيد دعوايي عليه كسي طرح كنيد نيازي به مسافرت به ايران نديد و فقط كافيست يك وكالتنامه بدهيد. 

دفتر ما كليه دعاوي حقوقي، كيفري، مالي و ملكي شما را قبول ميكند و تنها لازم است يك وكالتنامه معتبر با يكي از همكاران ما در ايران، تنظيم شود.

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
(714) 642-0030
Edalat.law@yahoo.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024