دفاتر عدالت

کارت ملی‌

کارت ملی‌

آیا می دانید از ژوئن ۲۰۱۹ کارت ملی جدید برای ایرانیان خارج از کشور صادر نمی شود؟

آیا می دانید اگر کارت ملی ندارید یا تاریخ مصرف آن تمام شده است، می توانید برای همه امور مالی، قضایی یا نهادی به شخصی وکالت بدهید تا از طرف شما اقدام کند؟

آیا می دانید برای درخواست کارت ملی باید به صورت حضوری در ایران اقدام کنید و فقط به شما تحویل داده می شود؟

اگر سوالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
(714) 642-0030
Edalat.law@yahoo.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024