دفاتر عدالت

گذرنامه ایرانی‌

گذرنامه ایرانی‌

دفتر حقوقي ما قادر است ظرف يك هفته براي شما پاسپورت ايراني بگيرد. 

گذرنامه هاي ايراني ٥ سال اعتبار دارند و هر پنج سال يكبار تجديد ميشوند نه تمديد. 

براي فرزند تازه متولد شده از پدر ايراني يك پاسپورت مجزي صادر ميشود و به همراه پاسپورت مادر يا پدر، نميتواند به ايران سفر كند. 

اگر شخصي از پدر ش ايراني باشد، با ويزا نميتواند به ايران مسافرت كند و بايد حتما براي اخذ پاسپورت ايراني اقدام نمايد. 

كه چنانچه به عنوان همراه در گذرنامه مادر و پدرتان ميباشيد بايد نسبت به تفكيك گذرنامه اقدام نماييد. 

توجه داشته باشيد كه  كه براي اخذ گذرنامه براي فرزند زير ١٨ سال بايد از طريق پدر او اقدام شود

تماس با ما

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
(714) 642-0030
Edalat.law@yahoo.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024